Kunstfort

Luchtfoto Luchtfoto

Het fort is onderdeel van de stelling van Amsterdam en dus een werelderfgoed monument. In 2000 is het initiatief genomen om dit fort te restaureren. Het plan was om het fort na restauratie om te vormen tot kunstfort waarin kunstenaars konden werken en exposeren. Ook is er een restaurant in onder gebracht. Om de restauratie van het fort te kunnen financieren zijn 18 atelierwoningen gebouwd. De verkoop heeft de helft van het benodigde restauratiebedrag opgebracht, de andere helft is als investering betaald door de provincie Noord-Holland die eigenaar was van het fort. Nu is het fort bij Vijfhuizen een levendig kunstfort, een bezoek waard. Zie www.kunstfort.nl