Fort Noord te Spaarndam

Met vrijwilligers is 2 jaar gewerkt aan het opstellen van een plan. Er is een plan gemaakt voor de restauratie van het fort, het toekomstige gebruik daarvan en de exploitatie. Voorts is een landschapsplan ontworpen voor de gronden rond het fort. Omdat er ook vele kleine loodsen op het terrein aanwezig zijn is voorgesteld om deze tot woningen om te vormen. Daarbij is een sluitende begroting opgesteld zodat de hele restauratie zonder subsidie zou kunnen worden uitgevoerd. Het recreatieschap heeft echter voor een andere ontwikkelaar gekozen.