Context

De locatie van het ontwerp is een te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied. In het gebied zijn enkele waterwoningen opgenomen, vanuit de filosofie rood voor groen. De context van een natuurgebied vraagt om een oplossing met kappen. Hoe schuiner de kap, hoe beter de waterwoningen in het landschap passen.