Voor een 10 ha groot gedeelte van de Oosteinderpolder gelegen in de gemeente Hillegom, is een plan gemaakt voor een recreatiehaven voor kleinere boten, een natuur- en recreatie gebied en waterwoningen. Het plan gaat uit van de aanleg op boezemniveau. Dan is het gebied en de haven direct bereikbaar vanaf de Ringvaart. De waterwoningen worden in het landschap ingepast en zijn tevens de financiële dragers van de aanleg van het natuur- en recreatiegebied met voet- en fietspaden. Ook het beheer en onderhoud is daarmee verzekerd. Voor de bewoners van Bennebroek en Hillegom ontstaat zo een fraai uitloopgebied dichtbij huis.

De gemeenteraad van Hillegom heeft in het verleden verschillende malen over het plan vergaderd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met een aanduiding op de plankaart van de Visie voor de Oosteinderpolder. Daarmee is de ontwikkeling van de haven en het recreatiegebied mogelijk gemaakt. Als voorwaarde is hierbij aangetekend dat er duidelijkheid moet bestaan over de aanleg van de Noordelijke Ontsluitingsweg waarvan tracé (mogelijk) door de Oosteinderpolder gaat. En het was de wens van de gemeente Hillegom dat het plan voor de haven geen belemmering mag zijn voor de aanleg van die ontsluitingsweg. Daarom wordt het plan definitief door ons ingediend als er een besluit is over de tracékeuze van de NOG.