Ontwerp Hofstede

Hofstede Hofstede
Klik om de afbeelding te vergroten Situatie 1 DEF.png Zuidoost
Klik om de afbeelding te vergroten Situatie 4 DEF.png Zuidwest

Hofstede

Het terrein van de Hofstede is als een ensemble ontworpen. De gebouwen, de tuinen, de ontsluiting en de collectieve ruimtes vormen een samenhangend geheel. Een gegraven gracht versterkt het beeld van een Hofstede. De woningen worden ontworpen in verschillende types. Deel van de 20 woningen zijn starterswoningen. De ruime tuinen zijn omzoomd met hagen. De collectieve ruimte van de Hofstede is opgebouwd met de volgende onderdelen: een poort, een pleintje, een gracht, het erf en een bomenveld. De woningen, de collectieve ruimtes en de bomen vormen een ruimtelijk ensemble.

Vanaf de Hanepoel en het voorterrein kom je via de brug over de gracht het terrein van de Hofstede op. De ontsluiting vind plaats over relatief smalle wegen met klinkers. Het erf en het bomenveld hebben een halfverharding. Waar de woningen aan de weg staan ligt een stoepje wat bij de woning hoort. Naast de weg ligt een grasberm of een trottoir met klinkers. Het parkeren gebeurt op eigen terrein, m.u..v. de starterswoningen. Deze kunnen parkeren op het bomenveldje. De Hofstede blijft eigen terrein. Dat betekent dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud. Het ligt in de verwachting dat er een VVE komt met een maandelijkse bijdrage per maand voor de kosten van het onderhoud voor het terrein.

Plantontwerp

Planontwerp

 

Inrichting Maaiveld

Inrichting Maaiveld

 

Bebouwing, kappen, steigers en tuinen

Bebouwing, kappen, steigers en tuinen

 

Uitbreidingen en Bijgebouwen

 

Grondwerken

Grondwerken

 

Kabels en leidingen tot aan huisaansluitingen

Kabels en leidingen tot aan huisaansluitingen

 

Ontwerp voorterrein

Ontwerp voorterrein