Natuur in de Polder

In Nederland kennen wij veel polders. Deze liggen lager dan het water in de boezem. Het creëren van meer water op boezem niveau wordt door de waterschappen als positief (duurzaam) beoordeeld omdat de opvang capaciteit wordt vergroot en verdroging kan worden tegengegaan. Ons idee gaat uit van het (gedeeltelijk) onderwater laten lopen van de polder. Maar niet nadat er eerst eilanden in de polder zijn aangelegd. De eilanden kunnen vervolgens benut worden voor het maken van nieuwe natuur maar ook voor nieuwe recreatie. Om te wandelen, fietsen, paardrijden en vissen. Een waterrijk gebied dat een waardevolle toevoeging is voor natuur- en recreatie dicht bij de stad. Waar ook gevaren en geschaatst kan worden en, indien gewenst, passanten met kano’s of kleine motorbootjes kunnen aanmeren en kunnen overnachten.

Via het ministerie is geld beschikbaar voor het aanleggen van dergelijke gebieden. Het kan echter dat u hiervoor niet in aanmerking komt. In dat geval zullen de financiële middelen op een andere manier beschikbaar moeten komen, bijvoorbeeld door het realiseren van Rood voor Groen.