Landgoederen

De overheid heeft beleid ontwikkeld voor het realiseren van meer groen en recreatie met behulp van particulier initiatief. Ook dit onder het Rood voor Groen principe. De particulier moet dan ca. 90 % van het terrein dat hij of zij in eigendom heeft openbaar toegankelijk maken en inrichten voor groen en recreatie. Daar staat tegenover dat 10% particulier bezit kan blijven waarop een aantal woningen in de vorm van een landgoed gerealiseerd kan worden. Hoeveel woningen het landgoed bevat hangt af van het aantal hectares dan men beschikbaar heeft. Veel overheden hanteren 1 woning per 5 ha in te richten gebied. Echter bedenk, dat elke overheid haar eigen beleid hiervoor ontwikkeld kan hebben en dat dit geen algemene richtlijn is. Elk gebied vergt dus zijn eigen specifieke benadering en aanpak.