Expertise

Ons bureau heeft een uitgebreide kennis van de wet en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en kent de vaak langdurige procedures om tot resultaat te komen. Dat geldt ook voor het bouwproces en het ontwikkelingsproces dat moet leiden tot realisatie. Daarbij werken wij o.a. samen met landschapsarchitect Rob Aben, bouwkundig architect Jaco Woltjer en landschapstechnicus Mark van der Bij. Onze rol hierbij is het bedenken van het project, de begeleiding, het ontwerp, de technische uitvoering als de procedures die gevolgd moeten worden om tot uitvoering te kunnen komen.