Duurzaamheid

Duurzaam en CO2 neutraal

Wij streven naar autarkische waterwoningen. Volgens Van Dale’s woordenboek: “in staat in eigen behoefte te voorzien, zelfvoorzienend.”
Elke woonvorm heeft water, energie en een reinigingssysteem voor afvalwater nodig. Op dit moment zijn er al systemen die van oppervlakte water, water van drinkwater kwaliteit kunnen maken. Het water kan voor al het huishoudelijk gebruik worden benut, dus ook als drinkwater. Voor de opwekking van energie zijn veel systemen op de markt. Zoals zonnepanelen, een warmtepomp en warmtekrachtkoppeling. Alle systemen kunnen met elkaar tot een energiecentrale voor de waterwoning worden gemaakt. Voordeel van de warmtepomp is dat deze zijn warmte (en koeling) niet uit de grond haalt, maar simpelweg gebruik maakt van het oppervlakte water. Voor het huishoudelijk afvalwater, dus ook van de sanitaire voorzieningen, kan gebruik worden gemaakt van een eigen reinigingsinstallatie, een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater).

Voor de woningen is het uitgangspunt geen aansluiting op het gasnet. En zoveel extra maatregelen nemen in en aan de woning dat de energiebehoefte sterk kan worden beperkt. Zodanig dat zonnepanelen de energie kunnen opwekken en de aansluiting op het elektriciteitsnet alleen als back-up nodig is in extreme omstandigheden.

Klimaatneutraal

Al deze maatregelen kunnen bijdrage aan een CO-2 neutrale (water-)woning. Maar er zijn nog meer maatregelen mogelijk. Van de toepassing van hout weten we dat dat een belangrijke bijdrage levert tot de CO-2 reductie. Ook de toepassing van andere duurzame materialen (zoals met vlas geïsoleerde dakplaten) en optimale isolatie in combinatie met bovengenoemde systemen, zullen een belangrijke bijdrage leveren om te komen tot een CO-2 neutrale waterwoning.