Inleiding

Wij zijn een ontwikkelingsbedrijf dat zich richt op de realisatie van natuur- en recreatiegebieden al dan niet in combinatie met duurzame woningbouw.

Maar richten ons daarbij ook op het bouwen van bijzondere projecten. Bij voorkeur in relatie tot het realiseren van zoveel mogelijk natuur- en recreatiegebieden. Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling op basis van het principe Rood voor Groen.